Over dit tijdschrift

Het Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW) is het peer-reviewed jaarboek van de Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (VAL). Het CLW publiceert bijdragen op het gebied van de literatuurwetenschap in de meest inclusieve betekenis van het woord. Bijdragen behandelen uiteenlopende periodes, nationale culturen, talen en methodes of behelzen de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap en vertaalonderzoek. Het CLW bevat elk jaar een themadossier, samengesteld door gastredacteurs. Vrije inzendingen buiten het themadossier zijn ook welkom. Daarnaast bevat het CLW twee rubrieken: in “Het veld” maakt het CLW ruimte voor beknopte voorstellingen van (nieuwe) richtingen in de literatuurwetenschap; in “Plisa” (Platform Literatuur en Samenleving) is er aandacht voor initiatieven voor valorisatie (kennisbenutting) van literatuurwetenschappelijk onderzoek.