Over dit tijdschrift

Peer review-proces:

Aangezien het CLW jaarlijks verschijnt in het najaar (voorstelling tijdens het jaarlijkse VAL-symposium), werken we met de volgende planning. In de maand maart volgend na het symposium ontvangt de hoofdredacteur alle artikelen en benadert hij minimaal twee externe beoordelaars. We streven ernaar om de themadossiers integraal door twee reviewers te laten lezen, maar in sommige gevallen leest een beoordelaar een individueel artikel. De auteurs en redacteurs ontvangen een beoordelingsrapport dat duidelijk maakt of de artikelen (a) worden aanvaard, (b) worden aanvaard na enkele aanpassingen, (c) een tweede keer en in aangepaste vorm door een reviewprocedure moeten gaan of (d) worden geweigerd. De hoofdredacteur formuleert de feedback van de reviewers zo constructief mogelijk voor de auteurs en redactie.

Doelstellingen en reikwijdte:

Het Cahier voor Literatuurwetenschap is een jaarboek dat bestaat uit vier onderdelen: (1) Een themadossier dat wordt samengesteld door een jaarlijks veranderende gastredactie. Het dossier verzamelt grosso modo de bijdragen van het jaarlijkse VAL-symposium, die worden aangevuld met andere passende artikelen; (2) Enkele vrije inzendingen die buiten het themanummer vallen; (3) De rubriek “Het veld”, met een beknopte voorstelling van een (nieuwe) richting in de literatuurwetenschap. Suggesties voor dergelijke artikelen zijn altijd welkom bij de hoofdredacteur; (4) De rubriek “Plisa” (Platform Literatuur en Samenleving), die een actueel valorisatieproject (kennisbenutting) in de literatuurwetenschap in de kijker plaatst. Suggesties voor dergelijke artikelen zijn welkom bij Plisa-redacteur Lars Bernaerts.

Publiek:

Literatuur-, cultuur- en vertaalwetenschappers; Literatuurstudenten en -liefhebbers.

Open Access Beleid:

Dit tijdschrift is een open access tijdschrift, wat betekent dat alle inhoud gratis beschikbaar is voor gebruikers of hun instelling. Het is gebruikers toegestaan om de volledige teksten van de artikelen te lezen, te downloaden, te kopiëren, te verspreiden, af te drukken, te doorzoeken of er links naar te leggen, of ze te gebruiken voor enig ander rechtmatig doel, zonder vooraf toestemming te vragen aan de uitgever of de auteur. Dit tijdschrift brengt geen kosten in rekening voor het verwerken van artikelen.

Archiveringsbeleid:

Alle uitgaven sinds 2023 zijn online beschikbaar in open access. Dit tijdschrift maakt gebruik van Portico en het PKP Preservation Network om permanente archieven te creëren voor conservering en restauratie.

Privacybeleid:

De namen en e-mailadressen die worden ingevoerd op de site van dit tijdschrift zullen uitsluitend worden gebruikt voor de vermelde doeleinden van dit tijdschrift en zullen niet beschikbaar worden gesteld voor enig ander doel of aan enige andere partij.