Over dit tijdschrift

Het NTM is gericht op het verspreiden van informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de rechten van de mens, voor het belang dat is voor de Nederlandse rechtsorde van het Nederlandse buitenlandbeleid.