Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Richtlijnen voor auteurs

De richtlijnen voor auteurs zijn hier te downloaden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

U moet onderstaande vereisten lezen en bevestigen dat de inzending eraan voldoet voor u kan verder gaan.

 • De inzending is niet eerder gepubliceerd en is ook niet in overweging bij een ander tijdschrift (tenzij een uitleg is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
 • Het ingediende bestand is een OpenOffice-, Microsoft Word-, of RTF-bestandsformaat.
 • Indien beschikbaar, worden URLs aan de referenties toegevoegd.
 • De tekst is enkelvoudig gespatieerd, gebruikt een 12-punts lettergrootte, gebruikt schuingedrukte tekst in plaats van onderstreepte (behalve bij URL adressen) en alle illustraties, figuren en tabellen staan op de juiste plek in de tekst en niet aan het einde.
 • De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals geformuleerd in Richtlijnen voor auteurs, te vinden bij Over dit tijdschrift.

Artikelen

- Maximaal 9000 (incl. voetnoten)
- Nederlands abstract van max 120 woorden
- maximaal 6 trefwoorden
- Auteursbiografie

Beschouwingen

 • Maximaal 4500 (incl. voetnoten)
 • Nederlandse abstract van max. 120 woorden
 • Maximaal 6 trefwoorden
 • Auteursbiografie

Dissenting opinions

 • Maximaal 1500 woorden
 • Samenvatting van max. 20 woorden
 • Maximaal 6 trefwoorden
 • Auteursbiografie

Actualiteiten

 • Abstract van max. 120 woorden
 • Auteursbiografie

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen