Pedagogische Studiën is het wetenschappelijk peer-reviewed open access journal van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) en het Vlaams Forum voor Onderwijsonderonderzoek (VFO) en stelt zich ten doel resultaten van onderwijskundig en opvoedkundig onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het Nederlandse taalgebied algemeen toegankelijk te maken. Het Nederlandse taalgebied beslaat Nederland (inclusief Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius), Vlaanderen en Suriname. Manuscripten in zowel Nederlands als Engels komen in aanmerking voor publicatie.