Redactie

De redactieraad van Pedagogische Studiën bestaat uit twee voorzitters, een redactiesecretaris en negen leden. De redactieraad vergadert zesmaal per jaar.

Prof. dr. Eddie Denessen Eddie Denessen, bijzonder hoogleraar Sociaal-culturele achtergronden en differentiatie in het onderwijs, Instituut pedagogische wetenschappen, Universiteit Leiden en universitair hoofddocent Onderwijswetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen. E-mail: e.j.p.g.denessen@fsw.leidenuniv.nl (voorzitter)

Dr. Dineke Tigelaar, universitair docent, ICLON Lerarenopleiding, Universiteit Leiden. E-mail: dtigelaar@iclon.leidenuniv.nl (redactie-secretaris)

Dr. Hans Luyten, universitair hoofddocent, faculteit Gedragswetenschappen, Universiteit Twente. E-mail: J.W.Luyten@utwente.nl

Dr. Harm Biemans, universitair hoofddocent, Onderwijs- en leerwetenschappen, Wageningen University & Research. E-mail: harm.biemans@wur.nl

Prof. dr. Elke Struyf, Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen, Universiteit Antwerpen. E-mail: elke.struyf@uantwerpen.be

Dr. Cor Suhre, senior onderzoeker, Lerarenopleiding Rijksuniversiteit Groningen. E-mail: c.j.m.suhre@rug.nl

Prof. dr. Johan van Braak, Onderzoekscoördinator bij de onderzoeksgroep METiS, Vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent. E-mail: johan.vanbraak@ugent.be

Prof. dr. Huub van den Bergh, Departement Talen, Literatuur en Communicatie, Universiteit Utrecht. E-mail: h.vandenbergh@uu.nl

Dr. Roeland van der Rijst, universitair hoofddocent Hoger onderwijs, ICLON, Universiteit Leiden. E-mail: rrijst@iclon.leidenuniv.nl

Dr. Anne  van Hoogmoed, universitair docent orthopedagogiek, Radboud Universiteit, Nijmegen. E-mail: anne.vanhoogmoed@ru.nl

Prof. dr. Pieter Verstraete, eenheid Historische Pedagogiek,. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven. E-mail: pieter.verstraete@kuleuven.be