Bestandsrichtlijnen TGG bij het indienen van manuscripten

 • Tekst stelt u op in Times New Roman 12 met paginanummering onderaan. Gebruik geen harde return, tenzij u aan een nieuwe alinea begint. Afkortingen legt u de eerste keer uit. Nummer de bladzijden doorlopend en voeg regelnummers toe.
 • De literatuurverwijzingen in het Word document koppelt u los van het referentieprogramma, bijvoorbeeld Endnote.
 • Om het review proces anoniem te kunnen laten verlopen, vragen we auteurs om verwijzingen naar eigen artikelen of andere zaken waaruit de identiteit van de auteurs afgeleid kan worden zoveel mogelijk te vermijden, of om het hoofdbestand te anonimiseren. Let op: zet ook in het opmerkingen veld geen namen, dit veld is voor reviewers zichtbaar.
 • Aanbiedingsbrief: dit is een apart Word-document waarin u aangeeft wat het artikel voor Nederlandstalige TGG-lezers geschikt maakt. Ook kunt u hier aangeven of u bent afgeweken van de auteursinstructies (zoals het aantal woorden) en waarom dat zo is. Bij een Nederlandse bewerking geeft u tevens aan om wat voor bewerking het gaat en wat de meerwaarde van de bewerking is. Bij een bewerking voegt u een verklaring van de uitgever toe waarin deze toestemming geeft voor publicatie van de Nederlandstalige versie, evenals het originele manuscript. Tot slot kunt u een potentiële, onafhankelijke, reviewer voordragen.
 • Titelblad: een apart Word-document met:
  • Een Nederlandstalige en Engelstalige titel;
  • Voornaam, overige initialen, achternaam en affiliatie(s) van elke auteur en correspondentieadres;
  • Eventueel dankwoord waarin u bijvoorbeeld de instelling/afdeling waar het onderzoek plaats vond noemt (dit vermeldt u niet in de hoofdtekst);
  • Financiering van het onderzoek kan hier vermeld worden.
  • Tot slot vermeldt u het aantal woorden en het aantal bijgevoegde tabellen en figuren.
 • Een geanonimiseerd hoofdbestand met:
  • Nederlandstalige en Engelstalige titel
  • Inhoudelijk overeenkomende:
   • Samenvatting (max. 200 woorden) + kernwoorden (minimaal 2 – maximaal 5)
   • Abstract (British English) (max. 200 woorden) + keywords (minimaal 2 – maximaal 5)

De hoofdtekst, waarbij koppen worden vetgedrukt, subkoppen cursief, zonder nummering. In dit tekstbestand geeft u aan waar u de figuur of tabel ongeveer opgenomen wilt hebben door middel van <figuur X of tabel Y ongeveer hier>.Elke figuur en tabel dient u te  uploaden als een afzonderlijk bestand.

Literatuurlijst losgekoppeld van referentiesoftware, in Vancouver citatiestijl met maximaal 30 referenties (m.u.v. een review).

Figuren
Figuren levert u zo groot mogelijk aan in JPG formaat, voorzien van een titel. Eventuele tekst in figuren is in het Nederlands en wordt zo nodig verduidelijkt met een legenda. Voor het gebruik van figuren van anderen en van foto’s van patiënten, dienen auteurs zelf voor toestemming te zorgen.

Tabellen
Tabellen voorziet u van een titel en zijn gemaakt met de tabelstructuur van Word. Tabellen kunnen (als afbeelding) in de tekst opgenomen worden of als bijlage worden toegevoegd. De auteur voegt bij tabellen die meer dan 1 pagina beslaan, de koptekstrij in op elke pagina.

Literatuurverwijzingen
Voor de referenties wordt de Vancouver citatiestijl gebruikt. De literatuurlijst is opgebouwd op volgorde van verwijzing in de tekst. In de tekst zelf worden de nummers achter de tekst tussen vierkante haken [ ] geplaatst. Gebruik geen superscript zoals 1-3. Bij vermelding van een internetsite komt de datum waarop deze is geraadpleegd tussen vierkante haken [geraadpleegd op: dag-maand-jaar]. Bij twijfel kunnen eerdere TGG artikelen geraadpleegd worden.