Over dit tijdschrift

Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs (TvHO) besteedt aandacht aan onderzoek naar actuele ontwikkelingen / thema's die spelen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. TvHO doet dat evidence-based, maar met een duidelijke link naar het beleid en de praktijk van het HO in Nederland en Vlaanderen. TvHO accepteert 2 soorten artikelen: empirisch onderbouwde artikelen en opinievormende artikelen met een stevige empirische onderbouwing. Het doel van TvHO is impact te hebben op het beleid en de praktijk van het hoger onderwijs.

Thema's
Belangrijke thema's binnen TvHO zijn: studiesucces in het hoger onderwijs, omgaan met verschillen tussen studenten, honours onderwijs, de professionele ontwikkeling van docenten, diversiteit, internationalisering, taal in het hoger onderwijs, digitalisering, het verbinden van onderzoek en onderwijs, en onderwijsinnovatie.

Doelgroep
Het Tijdschrift voor Hoger Onderwijs is bedoeld voor docenten, onderwijsonderzoekers, onderwijskundigen, opleidingsverantwoordelijken en beleidsmedewerkers in het hoger onderwijs.

Kwaliteitsbewaking: Double blind review
Alle artikelen worden onderworpen aan een double blind reviewproces. Op basis van de uitkomsten van de review besluit de redactie over de plaatsing van de artikelen.