Over Open Journal Systems

Dit tijdschrift gebruikt Open Journal Systems 3.4.0.5, open source software voor het beheren en publiceren van een tijdschrift, ondersteund en gratis geleverd door het Public Knowledge Project onder de GNU General Public License. Contacteer het tijdschrift met vragen over het tijdschrift en de inzendingen.