Archieven

 • Jaarboek 2023
  Vol 159 (2023)

  Het Jaarboek 2023 bevat de volgende bijdragen:

  • Voorwoord door de voorzitter van de redactie Chris Dols
  • Bernward Lange, Baron Joseph `Anton Hubert von Blanckart zu Alsdorf (1796-1873). Zur Bildungsbiografie eines limburgischen Bauherren in Zeiten dramatischer Umbrüche 
  • Leo Verhart, In opdracht van de minister. De Leidse conservator L.J.F. Janssen bericht Den Haag over de archeologie in Limburg tussen 1828 en 1850 (deel 2)
  • Lou Spronck, Het verdriet van André van Hasselt
  • Eddy de Beaumont, Belgischgezinde Limburgers in de jaren 1918-1919: landverraders!
  • Kristian Mennen, Van wie is de Limburgse natuur?  Natuurbescherming in Limburg 1900-1940
  • Annet Schoot Uiterkamp, Twee soorten Duitsers? Duitse mijnwerkers in Nederlandse steenkolenmijnen, 1944-1949 
  • Tessa Kalsbeek, De kunst van het provoceren. Het artistieke actierepertoire van Provo in Amsterdam (1965-1967) in relatie tot het activistische kunstrepertoire van Luuks in Maastricht (1966-1967)
  • Chris Dols en Maurice Heemels, Vensters op een veelkleurig verleden. De nieuwe historische canon van Limburg (2024)
  • Steven Vanderputten, Een literair topstuk uit het Limburgse verleden. Het historische oeuvre van Peter Treckpoel (1442-1510/11)
  • Over de auteurs
  • Verslag over 2023 van het LGOG
  • Register van eigennamen, plaatsen en zaken

  Jaar van uitgave: 2024

  ISSN-nummer: 0167-6632

  Plaats van uitgave: Roermond

 • Jaarboek 2022
  Vol 158 (2022)

  Het Jaarboek 2022 bevat de volgende bijdragen:

  • Voorwoord, Chris Dols, redactievoorzitter
  • Henk Hiddink, De Romeinse villa van Voerendaal en andere sporen van 6000 jaar bewoning
  • Harry Weinberg, De familie van Wachtendonck, de 'Vaalser Koperwerken' (1664-1688) en de Staten-Generaal
  • Eddy de Beaumont, De wapenfabriek van Petrus Stevens
  • Leo Verhart, In opdracht van de minister. De Leidse conservator L.J.F. Janssen bericht Den Haag over de archeologie in Limburg tussen 18848 en 1850 (ddel 1)
  • Annemieke Klijn, 'Wedden op het paard dat Europa heet'. De rol van de Stichting Wetenschappelijk onderwijs Limburg bij het binnenhalen van de universiteit in Maastricht en de spreiding van het hoger onderwijs
  • Johan Oosterman, Weggevoerd en teruggevonden. Over middeleeuwse handschriften uit Limburgse kloosters (Habetslezing)
  • Boekrecensies (Jos Perry, Otto S. Lankhorst, Lou Spronck, Ad Knotter)
  • Over de auteurs
  • Verslag over 2022 van het LGOG
  • Register van eigennamen, plaatsen en zaken

   

  Jaar van uitgave: 2023

  ISSN-nummer: 0167-6652

  Plaats: Maastricht

 • Jaarboek 2021
  Vol 157 (2021)

  Het Jaarboek 2021 bevat de volgende bijdragen:

  • Voorwoord, door Chris Dols, redactievoorzitter
  • Gerard Tichelman, Midden in Coriovallum. Nieuwe informatie over de laat-Romeinse verdediging en een monumentaal gebouw in Romeins Heerlen
  • Jeroen Reyniers, Mathieu Boudin, Katrien Houbey en Ina Vanden Berghe, Een onverwachtse vondst. Een schedelreliek in de Sint-Pantaleonkerk van Kerniel, door 
  • Johan Oosterman, Het gebedenboekboek van Catharina Bonen (Nijmegen,UB, Hs 610). De rijke gebedscultuur in Limburgse vrouwenkloosters
  • Theo Brok, Gillis van Aken (ca. 150-1557). Rondtrekkend dopers bisschop uit het Maasdal en sleutelfiguur in een dopers netwerk in Amsterdam (1549-1555)
  • Harry van der Bruggen, Jos Russel (1829-1888). Letterkundige en geëngageerd krantenman
  • Hans Renes, Limburgse landschappen en identiteiten (Habetslezing)
  • Boekrecensies (Jacques van Rensch, Jac Lemmens en Jos Perry)
  • Over de auteurs
  • Verslag over 2021 van het LGOG, door Justine Camps
  • Register van plaatsen, eigennamen en zaken

   

  Jaar van uitgave: 2022

  ISSN-nummer: 0167-6652

  Plaats: Maastricht

 • Jaarboek 2020
  Vol 156 (2020)

  Jaarboek 2020 bevat de volgende bijdragen:

  • Voorwoord, door Chris Dols, redactievoorzitter
  • Anja Neskens, De Sint-Annakerk in Aldeneik. Historische overleveringen en archeologische feiten
  • Marlien Janssens, Bocholter (opge)Graven. Archeologisch onderzoek van een landweer in Bocholt
  • Harry Weinberg, Muntslag in de heerlijkheid Terblijt rond 1565. Heren als valsemunters
  • Lambert Jacobs, Maastricht in nood, de Republiek in gevaar (1747-1749)
  • Pieter Hovens, Limburgse landverhuizers en de indiaanse opstand in Minnesota 1850-1865
  • Lou Spronck, Limburg en de Nederlandsche Taal- en Letterkundige Congressen. Bijdragen uit de periferie 1849-1912
  • Peter Jan Knegtmans, Burgemeester Martin Hermens (1877-1965) en de Joodse vluchtelingen in Amby
  • Frank Holthuizen, Joseph Wachelder en Tim van der Heijden, Amateurfilm in Limburg, Limburg in amateurfilm
  • Bram Van Hofstraeten, Arme Vrouwe Justitia. Eerst de blinddoek, vervolgens de grijze staar
  • Boekrecensies (Henk Hiddink, Jacques van Rensch en Peter Jan Knegtmans)
  • Over de auteurs
  • Verslag over 2020 van het LGOG

   

  Jaar van uitgave: 2021

  ISSN-nummer: 0167-6652

  Plaats: Maastricht

 • Jaarboek 2019
  Vol 155 (2019)

  Jaarboek 2019 bevat de volgende bijdragen:

  • Régis de la Haye, De historische Servatius. Stand van zaken
  • Koen Goudriaan, Het klooster Maagdendries en de Moderne Devotie in Maastricht
  • Kees Schaapveld, Hoe Belgischgezind waren Zuid-Limburger gemeenten in 1830-1839?
  • Gerard Venner, De historische balangstelling van Charles Guillon
  • Jos Perry, De wederopbouw van Limburg
  • Monique Dickhaut, Van Arcadië naar Nieuw Babylon. Het Limburgse kunstdebat in de jaren zestig
  • Mathieu Segers, Habetslezing. De twee Zielen van Europa
  • Boekrecensies (Jacques van Rensch, Ton Gehlen, Frank Hovens en Lou Spronck)
  • Verslag over 2019 van het LGOG
  • Register van plaatsen, eigennamen en zaken

   

  Jaar van uitgave: 2020

  ISSN-nummer: 0167-6652

  Plaats: Maastricht

 • Jaarboek 2018
  Vol 154 (2018)

  Het Jaarboek 2018 bevat de volgende bijdragen:

  • Eric Wetzels, Het 'Maastrichtse Vrijthofboek'. Achtergronden, archeologische resultaten en de betekenis voor Maastricht en de Euregio.
  • Régis de la Haye, Het historisch dossier van de heilige Amandus.
  • Roel Zijlmans, Fossa Eugeniana. Een Schelde-Maas-Rijnverbinding rond 1626: achtergrond, voortraject en onderhandelingen.
  • Gerard Venner, Charles Guillon (1811-1873). Een notabel verzamelaar en zijn omgeving.
  • Kees Schaapveld, Provinciaal bestuur van het ongedeelde Limburg (1815-1830).
  • Piet Orbons, Het 'Limburger Volkslied'. Een Sittards strijdlied uit het revolutiejaar 1848.
  • Annemieke Klijn, 'Met een schone lei beginnen ...'. Profilering en uitbouw van de Universiteit Maastricht.
  • Personalia van de auteurs
  • Verslag over 2018 van het LGOG
  • Register van plaatsen, eigenamen en zaken

   

  Jaar van uitgave: 2019

  ISSN-nummer: 0167-6652

  Plaats: Maastricht